door Tim Schepers

231216

Hielbeenbreuken behoren tot de meest ernstige breuken bij mensen. Behandelingsprotocollen voor de selectie van patiënten, de keuze voor behandelingsmodaliteiten, de chirurgische aanpak van acute breuken en nabehandeling hebben het aantal complicaties doen dalen en de tevredenheid van de patiënten doen toenemen. Dit boek gaat in op drie aspecten van de behandeling van hielbeenbreuken: classificatiesystemen, radiografische evaluatie, en evaluatie van resultaten; de chirurgische behandeling, inclusief resultaat en complicaties; dynamische pedobarografische analyses aan de hand van het footscan®-systeem en de nabehandeling en het omgaan met eerdere mislukte behandelingen.