door Anneleen De Cock

231041

Dit boek geeft een beter inzicht in voetbiomechanica tijdens hardlopen op blote voeten op basis van het gebruik en de interpretatie van voetdrukmetingen. Voor het verkrijgen van deze inzichten werden footscan voetdrukgegevens verzameld bij 220 mensen. Op basis van de gemeten variabelen, werden vier dynamische voettypes geïdentificeerd en er werd een functionele interpretatie van de interactie tussen de voet en de grond tijdens de standfase uitgevoerd.