door Maarten Oosterlinck

Kreupelheid bijTitelloos paarden is vaak moeilijk te herkennen en methodes om kreupelheid objectief te evalueren zijn nuttig wanneer dierenartsen geen consensus bereiken. Verschillende menselijke ganganalysemethoden werden aangepast voor gebruik bij paarden, maar er wordt nog steeds gezocht naar een systeem dat de dierenarts objectieve gegevens kan bezorgen in een klinische omgeving. Drukmeetsystemen zouden belangrijke problemen van andere kwantitatieve methoden kunnen verhelpen of bijkomende gegevens kunnen verschaffen bovenop informatie die op andere manieren werd verkregen.

Deze doctoraatsthesis onderzoekt het gebruik van de drukplaat voor de objectieve analyse van de voortbeweging van paarden. Na onderzoek van de nauwkeurigheid van de footscan®-systemen wordt het unieke vermogen ervan aangetoond om tegelijk belasting op de ledematen en hoefcontact te onderzoeken en ten slotte toegepast in de evaluatie van therapeutisch hoefsmederij.