Als u het antwoord op uw vraag niet vindt, stel ze ons dan gerust door onderstaand document in te vullen.

Ga naar het tablad ‘Downloads’ om gebruikershandleidingen en software te downloaden.

Error 604 geeft aan dat er een probleem is wanneer de footscan®-software het register probeert te lezen.

Controleer of u lees- en schrijftoegang heeft tot het register en neem contact op met uw IT-afdeling.

Gelieve een een mail te sturen naar support@rsscan.com
lijst de de stappen op die het probleem beschrijven en voeg screenshots of metingen toe.

Inspecteer uw USB-kabel. Controleer of er geen tekenen van schade zijn. Controleer de plaats waar de kapel in de plaat verdwijnt.

Ziet de kabel er in orde uit?

Open apparaatbeheer  op de pc en lokaliseer het onbekende apparaat. Zorg dat u er zeker van bent dat u het correcte apparaat bekijkt, door het footscan®-plaat af te koppelen en weer aan te sluiten. Het apparaat verdwijnt normaal gezien uit de apparatenlijst en verschijnt daarna opnieuw. Eens u het correcte (onbekende) apparaat hebt bepaald, gaat u naar eigenschappen en selecteert u het tablad ‘Details’. Controleer het verkoper-ID (VID) en het product-ID (PID). Als één ervan of beide nul zijn, moet het footscan-systeem teruggestuurd worden naar RSscan International voor reparatie. Vul een online RMA-formulier in.

De PSL-laag (Pressure Sensitive Layer) heeft een beperkte levensduur. RSscan raadt aan om de PSL-laag jaarlijks te vervangen. Neem contact op met uw plaatselijke distributeur.

Nee, een drukmetingssysteem kan u het exacte gewicht van een patiënt niet geven. Het footscan® Topsegment systeem kan echter gebruikt worden in combinatie met een krachtenplaat om het gewicht van uw patiënt te verkrijgen.

Ja, we kunnen drukgegevens van de footscan®-software exporteren naar bepaalde systemen voor de productie van steunzolen.
Voor meer informatie over deze systemen neemt u contact op met uw regionale distributeur of vult u het contactformulierin.

Raadpleeg de bij uw systeem meegeleverde documentatie of de ingebouwde helpfunctie.

Neem contact op met uw regionale distributeur.

Als u geen regionale distributeur kunt vinden stuurt een mail naar support@rsscan.com

Neem contact op met uw regionale distributeur.

Als u geen regionale distributeur kunt vinden stuurt u een mail naar support@rsscan.com