We hebben de eer en het genoegen een presentatie te geven op het congres getiteld “Preventieve zorg in beweging”

Dinsdag 15 maart 2016
van 9.30 uur tot 16.30 uur
Auditorium KBC
Havenlaan 2
1080 Brussel